Używanie Setup i instalowanie dodatków Craftsman 113 23801

Instalowanie dodatków do Craftsman 113 23801 może być prostym procesem, jeśli wykorzystasz instrukcje montażu. Przed rozpoczęciem procesu należy przeczytać instrukcje, aby upewnić się, że usługa zostanie wykonana w sposób prawidłowy. Zaleca się użycie narzędzi Craftsman, takich jak klucze, śrubokręty i klucze oczkowe, aby zapewnić, że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane. Następnie należy usunąć obudowę i użyć kluczy, aby odkręcić i wyjąć wszystkie części, które należy zmienić. Następnie należy wymienić wszystkie części, a następnie zamontować akcesoria. Po zakończeniu montażu należy złożyć obudowę i sprawdzić, czy wszystkie części działają poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków Craftsman 113 23801

Do Kalendarza możesz dodać inne narzędzia takie jak GoToMeeting i WebEx.

Instalowanie dodatków

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Pobierz dodatki.
 3. Wyszukaj narzędzie, którego chcesz używać w Kalendarzu, i kliknij jego nazwę.
 4. Kliknij Zainstaluj Dalej.
 5. Wybierz konto, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wskazówka: dodatki możesz szybko pobrać na pasku bocznym. Po prawej stronie kliknij Pobierz dodatki .

Jeśli nie widzisz opcji „Pobierz dodatki” lub nie możesz zainstalować narzędzia, którego chcesz używać, poproś administratora w pracy lub szkole o włączenie dodatków.

Instalowanie dodatków do obsługi telekonferencji

 • Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 • W lewym górnym rogu kliknij Utwórz Wydarzenie.
 • Obok opcji Dodaj rozmowy wideo w Google Meet kliknij strzałkę w dół .
 • Wybierz dodatek, którego chcesz używać.
 • Wybierz konto i postępuj zgodnie z instrukcjami, by zalogować się w wybranym dodatku.
 • Wskazówka: jeśli dodatek nie działa, skontaktuj się z deweloperem aplikacji przez Google Workspace Marketplace.

  Odinstalowywanie dodatków

 • Kliknij Więcej Usuń.
 • Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  Excel dla Microsoft 365 Word dla Microsoft 365 Outlook dla Microsoft 365 PowerPoint dla Microsoft 365 Access dla Microsoft 365 OneNote dla platformy Microsoft 365 Project Online Desktop Client Publisher dla Microsoft 365 Visio Online Plan 2 Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 Microsoft® Project Professional 2021 Microsoft® Project Standard 2021 Publisher 2021 Microsoft Visio Professional 2021 Microsoft Visio Standard 2021 OneNote 2021 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Publisher 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Access 2016 OneNote 2016 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Publisher 2016 Visio Professional 2016 Visio Standard 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 OneNote 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Publisher 2013 Visio Professional 2013 Visio 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Access 2010 OneNote 2010 Project 2010 Project Standard 2010 Publisher 2010 Visio Premium 2010 Visio 2010 Visio Standard 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Access 2007 OneNote 2007 Publisher 2007 Visio 2007 Visio Standard 2007 InfoPath 2010 InfoPath 2013 InfoPath Filler 2013 SharePoint Workspace 2010 Więcej... Mniej

  Włączenie dodatku powoduje dodanie niestandardowych poleceń i nowych funkcji do programów platformy Microsoft 365, które pomagają zwiększyć produktywność. Ponieważ osoby atakujące mogą używać dodatków do wyrządzenia szkód na Twoim komputerze, możesz użyć ustawień zabezpieczeń dodatków, aby chronić siebie.

  Uwaga: Ten artykuł dotyczy tylko aplikacji platformy Microsoft 365 działających w systemie Windows.

  Wyświetlanie zainstalowanych dodatków

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje >Dodatki.

  2. Wyróżnij dowolny dodatek, aby wyświetlić jego nazwę, wydawcę, informacje o zgodności, lokalizację na komputerze i opis funkcji.

  Kliknij poniższy nagłówek, aby uzyskać więcej informacji.

   Aktywne dodatki aplikacji Dodatki zarejestrowane i aktualnie uruchomione w programie platformy Microsoft 365.

   Nieaktywne dodatki aplikacji Dodatki znajdujące się na komputerze, ale obecnie niezaładowane. Na przykład schematy XML są aktywne wtedy, gdy jest otwarty odwołujący się do nich dokument. Innym przykładem są dodatki COM: Jeśli dodatek COM jest wybrany, jest aktywny. Jeśli pole wyboru dodatku COM jest wyczyszczone, dodatek jest nieaktywny.

   Dodatki związane z dokumentami Pliki szablonów, do których odwołują się otwarte dokumenty.

   Wyłączone dodatki aplikacji Te dodatki są automatycznie wyłączane, ponieważ powodują awarie programów platformy Microsoft 365.

   Dodatek Tytuł dodatku.

   Wydawca Deweloper lub organizacja, która utworzyła dodatek.

   Zgodność W tym miejscu należy szukać informacji na temat wszelkich problemów ze zgodnością.

   Lokalizacja Ta ścieżka pliku określa lokalizację na komputerze, w której dodatek jest zainstalowany.

   Opis Ten tekst stanowi objaśnienie działania dodatku.

  Uwaga: W programie Microsoft Outlook Centrum zaufania zawiera jedną opcję dotyczącą dodatków: Zastosuj ustawienia bezpieczeństwa makr do zainstalowanych dodatków. W programie InfoPath nie ma żadnych ustawień zabezpieczeń związanych z dodatkami.

  Aby wyłączyć lub usunąć dodatek, wykonaj następujące czynności:

  W dolnej części okna, tam, gdzie znajduje się napis Zarządzaj, kliknij przycisk Przejdź.

  W oknie dialogowym wybierz dodatki, które chcesz wyłączyć lub usunąć.

  Aby wyłączyć dodatek, po prostu wyczyść pole wyboru przed jego nazwą. Aby odinstalować dodatek, zaznacz go i kliknij pozycję Usuń.

  Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i wrócić do dokumentu.

  W Centrum zaufania można wyświetlać i zmieniać ustawienia dodatków (opisy tych ustawień znajdują się w następnej sekcji). Ustawienia zabezpieczeń dotyczące dodatków mogą być określone przez organizację, więc może się okazać, że niektórych opcji nie można zmienić.

  Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  Kliknij pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Dodatki.

  Zaznacz odpowiednie pola lub anuluj ich zaznaczenie. net/pl-pl/media/4ca65e8a-a87f-4527-8567-5100cca0aac5. jpg" alt="Obszar Dodatki w Centrum zaufania" loading="lazy"/>Wymagaj podpisów zaufanego wydawcy w dodatkach aplikacji Zaznaczenie tego pola powoduje, że Centrum zaufania będzie sprawdzać, czy podpis cyfrowy wydawcy używany przez dodatek jest zaufany. Jeśli podpis wydawcy nie został zaufany, program platformy Microsoft 365 nie załaduje dodatku, a na pasku zaufania zostanie wyświetlone powiadomienie o wyłączeniu dodatku.

  Wyłącz powiadomienia dla niepodpisanych dodatków (kod będzie wyłączony) Po zaznaczeniu pola Wymagaj podpisów zaufanego wydawcy w dodatkach aplikacji ta opcja nie jest już wyszarzona. Dodatki podpisane przez zaufanego wydawcę są włączane, a dodatki niepodpisane są wyłączane.

  Wyłącz wszystkie dodatki aplikacji (może spowodować ograniczenie funkcji) To pole należy zaznaczyć, gdy żadne dodatki nie są zaufane. Wszystkie dodatki będą wyłączane bez powiadomienia, a pozostałe pola dotyczące dodatków będą wyszarzone.

  Uwaga: To ustawienie jest stosowane po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu platformy Microsoft 365.

  W przypadku używania dodatków konieczne może być zapoznanie się z dodatkowymi informacjami na temat podpisów cyfrowych i certyfikatów, które służą do uwierzytelniania dodatku, oraz zaufanych wydawców, czyli deweloperów, którzy często tworzą dodatki.

  Poniższe instrukcje umożliwiają instalowanie dodatków i zarządzanie nimi.

  Wybierz typ dodatku.

  Kliknij pozycję Przejdź.

  Wybierz dodatki, które chcesz dodać, usunąć, załadować lub przekazać. Możesz także wyszukiwać dodatki do zainstalowania.

  Jeśli subskrybujesz dodatek za pośrednictwem Sklepu Microsoft 365, który nie chcesz kontynuować, możesz anulować tę subskrypcję

  Otwórz aplikację Microsoft 365 i przejdź do karty Wstawianie na wstążce.

  W grupie Dodatki kliknij pozycję Moje dodatki. net/pl-pl/media/a5f60c5d-a3de-4205-867b-20fe3e8da5ee. png" alt="Na karcie Wstawianie na Wstążce znajduje się grupa Dodatki umożliwiające zarządzanie dodatkami programu Excel" loading="lazy"/>

  Wybierz polecenie Zarządzaj moimi dodatkami. net/pl-pl/media/745ce527-be0d-4551-974e-c0b4dabefe37. png" alt="W oknie dialogowym Dodatki pakietu Office znajduje się lista zainstalowanych dodatków. Kliknij polecenie Zarządzaj moimi dodatkami, aby nimi zarządzać. " loading="lazy"/>

  Kliknij aplikację, którą chcesz anulować, i w obszarze Akcja kliknij pozycję Zarządzaj subskrypcją.

  W sekcji Płatności i rozliczenia wybierz polecenie Anuluj subskrypcję.

  Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Po zakończeniu tych czynności w polu komentarzy listy aplikacji powinien zostać wyświetlony komunikat z informacją „Anulowano subskrypcję aplikacji”.

  Niektóre dodatki mogą być niezgodne z zasadami określonymi przez dział IT organizacji. Jeśli tak jest w przypadku dodatków zainstalowanych niedawno w programie platformy Microsoft 365, funkcja Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) wyłączy dodatek i program może ulec awarii.

  Więcej informacji o funkcji Zapobieganie wykonywaniu danych

  Zobacz też

  Uzyskiwanie dodatku platformy Microsoft 365 dla programu OutlookUzyskiwanie dodatku platformy Microsoft 365 dla programu ProjectSporządzanie notatek połączonych

  Jeśli szukasz Pomocy dotyczącej łączenia notatek w OneNote do Word lub dokumentu PowerPoint, zobacz Tworzenie notatek połączonych.

  Dodatki programu Excel dla systemu Windows

  Jeśli szukasz pomocy dotyczącej określonych dodatkówExcel, takich jak Solver lub Inquire, zobacz Pomoc dla dodatków programu Excel dla systemu Windows.

  Jeśli szukasz dodatkowej pomocy dotyczącej dodatków Excel przy użyciu okna dialogowego COM Add-ins, zobacz Dodaj lub usuń dodatki w programie Excel. com/pl-pl/office/pobieranie-dodatku-pakietu-office-dla-programu-excel-d3df5854-0a4e-4169-9cc3-25177a288d3d">Uzyskiwanie dodatku platformy Microsoft 365 dla programu Excel

  Jeśli serwer proxy lub zapora sieciowa uniemożliwia programowi iManager kontaktowanie się z witryną pobierania firmy NetIQ, można utworzyć repozytorium pobierania dodatków typu plug-in. Umożliwia to przechowywanie modułów dodatków typu plug-in na lokalnym serwerze sieci Web lub w zwykłej lokalizacji systemu plików.

  Najlepszym sposobem wykonania tej czynności jest użycie pliku deskryptora XML z witryny pobierania jako szablonu. Więcej informacji o pliku deskryptora programu iManager można znaleźć w części Omówienie instalacji dodatków typu plug-in programu iManager w Podręczniku instalacji programu NetIQ iManager.

  Aby skonfigurować lokalne repozytorium dodatków typu plug-in, należy zapisać lokalnie plik deskryptora, a następnie otworzyć ten plik i skopiować adres URL każdego modułu dodatków typu plug-in, który ma zostać udostępniony lokalnie, i wkleić go na pasku adresu przeglądarki internetowej w celu pobrania pliku. Po pobraniu wszystkich żądanych modułów dodatków typu plug-in należy poddać edycji kopię lokalną pliku deskryptora w celu uwzględnienia nowego adresu URL dla każdego pobranego modułu dodatków typu plug-in.

  Adres URL modułu dodatków typu plug-in może być łączem HTTP lub lokalizacją systemu plików. Na przykład:

  System plików Windows

  <url><! [CDATA[file:///c:\iManager_plugins\NMAS. npm]]></url>

  System plików Linux

  <url><! [CDATA[file:///home/admin/iManager_plugins/NMAS. npm]]></url>

  Łącze HTTP

  <url><! [CDATA[http://192. 168. 0. 136/iManager_plugins/NMAS. npm]]></url>

  Określanie lokalnego pliku deskryptora

  Niestandardowy plik deskryptora można określić podczas instalacji programu iManager lub już po zainstalowaniu tego programu.

  Podczas procesu instalacji adres URL pobierania dodatku typu plug-in programu iManager można przekierować do niestandardowego pliku deskryptora. W tym celu wystarczy zmienić adres URL na stronie „Wybierz dodatki typu plug-in do pobrania i zainstalowania” na lokalizację niestandardowego pliku deskryptora, a następnie kliknąć przycisk.

  UWAGA:Jeśli w obszarze Pobieranie dodatków typu plug-in zostanie wyświetlony komunikat Nie znaleziono żadnego modułu dodatkowego lub serwer jest niedostępny możliwe, że wystąpił jeden lub oba następujące warunki: W witrynie pobierania firmy Novell nie są dostępne żadne zaktualizowane dodatki typu plug-in lub nawiązanie połączenia z adresem download. com przez program instalacyjny nie powiodło się. Sprawdź dostępność połączenia internetowego.

  Gdy program iManager jest już zainstalowany, adres URL pobierania modułu dodatków typu plug-in można zmienić, modyfikując plik <KATALOG_DOMOWY_SERWERA_TOMCAT>\webapps\nps\WEB-INF\config. xml. Na przykład:

  System plików Windows

  <setting>
   <name><! [CDATA[ModuleDownloadDescriptorURL]]></name>
   <value><! [CDATA[file:///c:\iManager_plugins\custom. xml]]></value>
  </setting>

  System plików Linux

   <value><! [CDATA[file:///home/admin/iManager_plugins/custom. xml]]></value>

  Łącze HTTP

   <value><! [CDATA[http://192. 136/iManager_plugins/custom. xml]]></value>

  WAŻNE:W przypadku uzyskiwania dostępu do niestandardowego adresu URL dodatków typu plug-in za pomocą połączenia SSL (HTTPS) w programie iManager Workstation należy się upewnić, że został zaimportowany certyfikat docelowego serwera sieci Web. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ustanowienie bezpiecznego połączenia.

  Używanie Setup i instalowanie dodatków Craftsman 113 23801

  Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków Craftsman 113 23801

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków Craftsman 113 23801