Karta szybkiej instalacji Ge Jckp15 Series

Karty szybkiej instalacji Ge Jckp15 Series są projektowane do instalacji w minimalnym czasie. Są one wyposażone w zintegrowane czujniki i wyjścia, które zapewniają bezpieczne i niezawodne działanie. Karty szybkiej instalacji mają wbudowane funkcje, które zapewniają szybki i łatwy montaż, a także zapewniają szybki dostęp do danych. Karty szybkiej instalacji są idealne do zastosowań, które wymagają szybkiego przełączania, wysokiej wydajności i dużej niezawodności w systemach sterowania.

Ostatnia aktualizacja: Karta szybkiej instalacji Ge Jckp15 Series

Krok 1: Podłącz DAP-1320 do gniazdka w zasięgu bezprzewodowego routera.

Krok 2: Otwórz Centrum sieci i udostępniania na twoim komputerze i znajdź sieć bezprzewodową DAP-1320 (SSID) i wpisz hasło (nazwę sieci i hasło można znaleźć na dołączonej karcie konfiguracyjnej lub bezpośrednio na urządzeniu DAP-1320)

Krok 3: Następnie otwórz przeglądarkę internetową i wpisz http: //dlinkap. local/ w pasku adresu. Można również korzystać z adresu IP http://192. 50

Krok 4: Domyślna nazwa użytkownika to admin a hasło ma być puste. Kliknij przycisk Log In.

Krok 5: Kliknij przycisk Setup Wizard

Krok 6: Kliknij przycisk Next

Krok 7: Aby skonfigurować sieć ręcznie, wybierz drugą opcję z menu kreatora konfiguracji. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować.

Krok 8: Z listy dostępnych sieci bezprzewodowych, wybierz sieć bezprzewodową, którą chcesz podłączyć np. DAP-1320, D-Link. Po wybraniu odpowiedniej sieci bezprzewodowej kliknij przycisk Select

Krok 9: Wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć. Aby kontynuować kliknij przycisk Next.

Krok 10: 
DAP-1320 będzie ponownie nadawać połączenie Wi-Fi z routera jako przedłużenie sieci Wi-Fi. Nazwa SSID i hasło zostanie automatycznie wygenerowane dla obu częstotliwości 2, 4 GHz i 5 GHz. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, wprowadź identyfikator SSID i hasło, które chcesz zastosować do rozszerzonej sieci Wi-Fi. Aby Kontynuować kliknij przycisk Next.

Krok 11: Proces instalacji jest zakończony. Pojawi się podsumowanie ustawień które pokazuje aktualne ustawienia sieci bezprzewodowej i routera źródłowego. Zalecamy zapisanie tych informacji do wykorzystania w przyszłości. Po zakończeniu naciśnij przycisk Save.


Po zakończeniu udanej instalacji pojawi się zielony znacznik pomiędzy routerem a urządzeniem DAP-1320

Oferujemy Tobie Przewodnik Szybkiej Instalacji dla Avaya Expansion Modules for IP Phone 1200 Series: plik PDF 557 Kb, 1 stron.

Na tej stronie możesz pobrać to Przewodnik Szybkiej Instalacji i przeczytać w internecie. Będziesz także mieć możliwość zadania pytania o Avaya Expansion Modules for IP Phone 1200 Series.

Pobierz Avaya Expansion Modules for IP Phone 1200 Series Przewodnik Szybkiej Instalacji

 Rozmiar pliku: 557 Kb

Policz strony: 1 strońPolicz wyświetlenia: 468 wyświetleńRodzaj pliku: Portable Document Format (PDF)

Przeczytaj w internecie Avaya Expansion Modules for IP Phone 1200 Series Przewodnik Szybkiej Instalacji

02. 08. 2013 Views

Share Embed Flag

Instrukcja Szybkiej Instalacji - TRENDnet

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • trendnet
 • warranty
 • switcha
 • polski
 • products
 • instalacji
 • komputer
 • typu
 • ethernet
 • sprawdz
 • instrukcja
 • szybkiej
 • downloads. ru

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  <strong>Instrukcja</strong> <strong>Szybkiej</strong> <strong>Instalacji</strong> TE100-S55Eplus TE100-S88Eplus TE100-S16Eplus

  • Page 2 and 3: Table Spis of Contents Polski.....
  • Page 4 and 5: 2. Pod³¹cz
  • Page 6 and 7: Rodzje zasilania DC 7. 5V 1A Zuzycie
  • Page 8 and 9: Limited Warranty TRENDnet warrants
  • Page 10 and 11: Certifications This equipment has b
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Karta szybkiej instalacji Ge Jckp15 Series

Bezpośredni link do pobrania Karta szybkiej instalacji Ge Jckp15 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta szybkiej instalacji Ge Jckp15 Series