Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Dewalt Dwe4314 B3

Instrukcja demontażu produktu Dewalt Dwe4314 B3 po zakończeniu eksploatacji powinna zostać wykonana zgodnie z zaleceniami producenta. Należy najpierw odłączyć wszelkie przewody i kable łączące urządzenie z zewnętrznym źródłem energii. Następnie, należy odkręcić śruby mocujące urządzenie do podłoża i wyjąć jego części. Wszystkie elementy należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń. Po demontażu należy wystawić produkt do recyklingu lub utylizacji zgodnie z wytycznymi lokalnych władz. Używanie złych technik demontażu lub niesprawnych narzędzi może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub kontuzji użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Dewalt Dwe4314 B3

Rejestracja produktu

Zarejestrowanie swojego zakupu w MyDEWALT umożliwia dostęp do informacji o serwisie gwarancyjnym, najnowszych aktualizacjach i ofertach, ocenianie i recenzowanie swoich produktów.

Naprawy i części zamienne

Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Serwis DEWALT

Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i spełniają wszystkie odpowiednie przepisy branżowe.

Informacje o gwarancji

Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat gwarancji, naprawy lub wymiany produktu.

Informacje O Produkcie

  Nasz wygodny lokalizator pomoże znaleźć najbliższego autoryzowanego sprzedawcę DEWALT. Wyczerpujące informacje można znaleźć tutaj.

  XR FLEXVOLT to nasza przełomowa gama bezprzewodowych narzędzi 54V, które zapewniają moc narzędzi przewodowych i swobodę narzędzi bezprzewodowych. Akumulator XR FLEXVOLT to jedyny akumulator na rynku, który automatycznie przełącza się z 54V na 18V, co pozwala mu na zasilanie elektronarzędzi z gamy 18V XR i XR FLEXVOLT pracujących z napięciem zarówno 18V, jak i 54V. Dowiedz się więcej o XR FLEXVOLT tutaj.

  Tak. Akumulatory XR FLEXVOLT są zgodne wstecznie z wszystkimi produktami i ładowarkami 18V XR - każde bezprzewodowe elektronarzędzie 18V XR, które już posiadasz, można zasilać akumulatorem XR FLEXVOLT.

  Na stronach poświęconych produktom znajdują się odnośniki do pobierania instrukcji obsługi. Aby przejść na stronę produktu, wpisz kod lub nazwę produktu w pasku wyszukiwania na górze naszej witryny internetowej.

  Strona poświęcona produktowi zawiera listę danych o drganiach dotyczących narzędzi.

  Aby uzyskać wszelkie informacje techniczne dotyczące kotew i elementów złącznych, kliknij tutaj.

  Gwarancja

   Użytkownicy mają możliwość przedłużenia gwarancji na swoje narzędzia DEWALT do 3 lat. Wystarczy zarejestrować się na stronie MYDEWALT i postępować zgodnie z poleceniami w serwisie, aby zarejestrować swój produkt, i dodać go do swojej zakładki „Przegląd narzędzi” w czasie 4 tygodni od zakupu. Aby się zarejestrować, kliknij tutaj.

   Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

   Wyświetl pełne warunki swojej gwarancji tutaj.

   Serwis I Informacje Techniczne

    Aby wyszukać odpowiednie części, instrukcje obsługi i rysunki dotyczące Twojego narzędzia, musimy znać numer modelu i numer typu tego narzędzia. W narzędziach DEWALT numer modelu i numer typu zwykle są umieszczone na etykiecie ostrzegawczej lub tabliczce znamionowej, która zwykle znajduje się na spodzie lub z boku narzędzia. W przypadku większych urządzeń, jak generatory, etykieta znajduje się zwykle na górze urządzenia.

    Numer seryjny produktu znajduje się zwykle na etykiecie znamionowej lub w komorze akumulatora. Zwykle ma postać serii cyfr lub kombinacji liter i cyfr. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu numeru seryjnego, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny tutaj.

    Kody daty to rok produkcji, po którym następuje tydzień produkcji oraz kod fabryki. Na przykład, produkt wykonany w drugim tygodniu 2017 r. w fabryce nr 59 jest oznaczony kodem 2017- 02 59. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu kodu daty, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny 

    Możesz skontaktować się z serwisem technicznym odwiedzając naszą witrynę dotyczącą serwisowania dostępną tutaj.

    ZNAJDŹ NAJBLIŻSZEGO SPRZEDAWCĘ

    Produkty i akcesoria DEWALT są dostępne do zakupu przez Internet i w punktach sprzedaży detalicznej w całym kraju. Wyszukaj najbliższy punkt sprzedaży, podając kod pocztowy lub miasto.

    Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do produktu):

    • 3 wkręty do drewna ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym (rozm. 10, średnica: 6 mm),długość wkrętu należy dobrać przy uwzględnieniu podłoża oraz masy produktu (grubośćnakładki montażowej: 4 mm)

    • 1 podkładka okrągła (średnica: 6 mm)

    • Ewentualnie 3 kołki rozporowe odpowiednie do podłoża i stosowanych wkrętów

    PRZESTROGA

    Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktuWskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażumożna odnieść obrażenia ciała.

    • Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednieśrodki ochrony indywidualnej.

    Sposób postępowania:

    1. Znaczyć miejsca pod otwory. Oznaczenia powinny znajdować się w poziomie.

    2. Wywiercić otwory.

    3. W zależności od podłoża włożyć do otworów kołki rozporowe.

    4. Wkręcić wkręty na tyle, aby pomiędzy łbem wkrętu a podłożem był zachowany odstępprzynajmniej 6 mm.

    5. Usunąć brązową taśmą klejącą z produktu.

    6. Zamontować kątownik montażowy za pomocąpodkładki mocującej i śruby walcowej na produkcie(moment dokręcania 6 Nm ± 0, 3 Nm).

    7. Zawiesić produkt na śrubach za metalowe łączniki.

    8. Przełożyć śrubę z łbem sześciokątnym z podkładkąprzez kątownik montażowy i za pomocą

    odpowiedniego narzędzia dokręcić ją (momentdokręcający: 6 Nm ± 0, 3 Nm).

    9. Dokręcić ręcznie wkręty kluczem oczkowym lubkluczem z grzechotką. Poprzez odpowiednieustawienie metalowych zawieszek możnawyrównać ewentualne przesunięcie pomiędzywywierconymi otworami.

    10. Upewnij się, że produkt jest dobrze zamocowany.

    6 Podłączenie elektryczne 6. 1 Widok obszaru przyłączy 6. 1. 1 Widok z dołu

    A B C D

    Ilustracja 12: Widok produktu z zamontowaną osłoną złączy od dołu

    Pozycja Nazwa

    A Otwór w obudowie na dławnicę kablową M25 przyłącza źródła sygnałuwejścia cyfrowego

    B Gniazdo sieciowe z kapturkiem ochronnym

    C Otwór na dławnicę kablową M25 lub M32 przyłącza publicznej siecielek-troenergetycznej

    D Otwór na dławnicę kablową M25 ze spiralą zabezpieczającą przedzagię-ciem przyłącza kabla do ładowania

    6. 2 Wnętrze urządzenia

    L1 L2 L3 N N PE-F1

    CP L2 L3 N PEL1

    -X2

    -X1

    C

    A

    B

    Ilustracja 13: Obszar przyłączy wewnątrz produktu

    Pozycja Nazwa

    6. 2 Montaż osłony złączy

    Warunek:

    ☐ Stosować wyłącznie jedną z dostarczonych dławnic kablowych.

    1. Jeżeli średnica kabla AC wynosi pomiędzy 11 mm a 17 mm, umieścić w otworze w osłoniezłączy dławnicę kablową M25 i dokręcić ją.

    2. Jeżeli średnica kabla AC wynosi pomiędzy15 mm a 21 mm, do otworu w osłonie złączynależy włożyć i dokręcić rozszerzenie dławnicykablowej. Następnie w rozszerzeniu dławnicykablowej umieścić dławnicę kablową M32 i

    dokręcić ją. 1

    2M32

    3. Umieścić w otworze w osłonie złączy dławnicękablową M25 ze spiralą zabezpieczającą przedzginaniem i zamocować ją od wewnątrz zapomocą przeciwnakrętki.

    DigitalInput

    12

    4. Założyć osłonę złączy na obudowę i w podanejkolejności lekko dokręcić 3 śruby (TX20), tak abyosłona złączy wykazywała jeszcze pewien luz.

    3

    6. 3 Przyłącze AC

    6. 3. 1 Przyłączanie do publicznej sieci elektroenergetycznej

    Wymagania dotyczące przewodów AC:

    ☐ Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury listwy zaciskowej dla przyłącza AC105 °C.

    ☐ Średnica zewnętrzna: 11 mm do 21 mm

    ☐ Pole przekroju poprzecznego przewodu: 6 mm² (linka/drut) lub 10 mm² (drut)

    ☐ Długość odizolowanego odcinka: 12 mm

    ☐ Długość odcinka odizolowanego: 20 cm

    ☐ Przewód należy dobrać zgodnie z lokalnymi i krajowymi wytycznymi dotyczącymi wymiarówprzewodów, które mogą określać jego minimalny przekrój poprzeczny. Parametramimającymi wpływ na zwymiarowanie kabla są np. prąd znamionowy AC, typ kabla, sposóbułożenia, zwinięcie, temperatura otoczenia i maksymalne dopuszczalne straty przewodu.

    Moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego:

    Do eksploatacji stacji ładowania wymagany jest zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy typu Ao znamionowym różnicowym prądzie zadziałania 30 mA. Każda stacja ładowania w instalacjimusi przyłączona być do publicznej sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem własnegowyłącznika różnicowoprądowego i wyłącznika nadmiarowo-prądowego. W stacji ładowania jestjuż zmontowany wyłącznik różnicowo-prądowy o progu zadziałania 6 mA.

    Tryb pracy Multi-EVC:

    W trybie Multi-EVC wszystkie stacje ładowania muszą być naprzemiennie podłączane dopublicznej sieci elektroenergetycznej (patrz rozdział 4. 5. 1, strona 22).

    Instalacja z trzema 3-fazowymi stacjami ładowania musi być naprzemiennie podłączona dopublicznej sieci elektroenergetycznej w następujący sposób:

    • 3-fazowa stacja ładowania 1: L1, L2, L3

    • 3-fazowa stacja ładowania 2: L2, L3, L1

    • 3-fazowa stacja ładowania 3: L3, L1, L2

    Instalację z dwoma 3-fazowymi stacjami ładowania i jedną 1-fazową można na przykładpodłączyć w następujący sposób:

    • 1-fazowa stacja ładowania 3: L3Sposób postępowania:

    4. Wprowadzić kabel AC przez dławnicę kablową do produktu. W razie potrzeby odkręcić wtym celu nakrętkę złączkową.

    5. Podłączyć przewód PE zgodnie z oznakowaniem.

    L1L2L3 NN PE

    6. Podłączyć przewód N zgodnie z oznakowaniem.

    7. W przypadku stacji ładowania EVC22-3AC-10:

    podłączyć przewody L1, L2 i L3 zgodnie zoznakowaniem. Należy przy tym zachowaćwymaganą kolejność faz.EVC22-3AC-10

    8. W przypadku stacji ładowania EVC7. 4-1AC-10:

    podłączyć przewód L1 zgodnie z oznakowaniem. L1L2L3 NN PEEVC7. 4-1AC-10

    9. Upewnić się, że w zaciskach umieszczono odpowiednie przewody.

    10. Ręcznie dokręcić nakrętkę złączkową dławnicy kablowej.

    6. 2 Podłączanie dodatkowego uziemienia

    Jeżeli w miejscowej instalacji wymagane jest dodatkowe uziemienie lub wyrównanie potencjałów,do produktu można przyłączyć dodatkowe uziemienie. Pozwoli to na uniknięcie powstania prądudotykowego na przyłączu przewodu AC przy usterce przewodu ochronnego.

    ☐ 1 podkładka stykowa M5

    ☐ 1 śruba z łbem walcowym M5x16

    ☐ 1 podkładka M5

    ☐ 1 podkładka sprężysta M5

    Wymagania dotyczące przewodów:

    Stosowanie przewodów z cienkimi żyłami

    Można używać zarówno przewody sztywne, jak i giętkie z cienkimi żyłami.

    • Przy stosowaniu przewodu o cienkich drucikach końcówkę oczkową należy zacisnąćpodwójnie. Należy przy tym zapewnić, aby przy zginaniu przewodu lub szarpaniu zańnie odsłoniła się żadna odizolowana żyła. W ten sposób okrągła końcówka kablowazapewnia odpowiednie odciążenie przewodu.

    ☐ Przekrój przewodu uziemiającego: maksymalnie 10 mm²

    1. Usunąć izolację z przewodu uziemiającego na długości 12 mm.

    2. Przełożyć śrubę przez podkładkę sprężystą, zapinkę i podkładkę.

    3. Śrubę wkręcić lekko w gwint punktu podłączenia dodatkowego uziemienia.

    4. Wprowadzić przewód uziemiający pomiędzypodkładkę a zapinkę, a następnie dokręcić(wkrętak TX25, moment dokręcania: 6 Nm).

    1 2

    6. 4 Podłączenie kabla ładowania

    ☐ Należy stosować wyłącznie kable ładowania zaakceptowane przez firmę SMA.

    ☐ Nie stosować adapterów ani przedłużaczy kabla do ładowania.

    UWAGA

    Uszkodzenie pojazdu wskutek nieprawidłowego podłączenia kablaładowania do stacji ładowania

    W przypadku nieprawidłowego podłączenia kabla ładowania do stacji ładowania orazładowania samochodu za jego pośrednictwem może dojść do uszkodzenia pojazdu.

    • Kabel ładowania, a zwłaszcza kabel CP, należy podłączyć do listwy zaciskowej zgodnie z

    1. Odłączyć produkt od napięcia (patrz rozdział 9, strona 56).

    2. Odłączyć spiralę zabezpieczającą przed zagięciem od dławnicy kablowej i nałożyć ją nakabel do ładowania.

    3. Wprowadzić kabel do ładowania przez spiralę zabezpieczającą przed zagięciem i dławnicękablową do produktu.

    4. Przykręcić spiralę zabezpieczającą przed zagięciem do dławnicy kablowej.

    5. Przyłączyć kabel CP do listwy zaciskowej CP. Wtym celu otworzyć zacisk za pomocą wkrętaka iwprowadzić w niego do oporu przewód.

    L1L2L3 N

    CP-X2

    6. W przypadku typu EVC22-3AC-10 przyłączyćprzewody L1, L2, L3, N i PE zgodnie zoznakowaniami. W przypadku typu

    EVC7. 4-1AC-10 przyłączyć przewody L1, N i PEzgodnie z oznakowaniami. W tym celu otworzyćzaciski za pomocą wkrętaka i do oporuwprowadzić każdy z przewodów w odpowiednizacisk.

    7. Upewnić się, że w zaciskach umieszczono odpowiednie przewody.

    8. 5 Podłączanie nadajnika sygnału do wejścia cyfrowego

    Do wejścia cyfrowego produktu można przyłączyć źródło sygnału cyfrowego (np. odbiorniki dozdalnego sterowania lub urządzenia do telesterowania). Jego przyłączenie konieczne jest, jeżeliwymaga tego operator sieci.

    ☐ W razie potrzeby tulejki

    Warunki:

    ☐ Nadajnik sygnału musi spełniać warunki techniczne wymagane w celu podłączenia nawejście cyfrowe (patrz rozdział 14, strona 71).

    ☐ Przyłączone źródło sygnału cyfrowego jest w bezpieczny sposób odseparowane odpotencjału sieci. Do przyłączania źródła sygnału cyfrowego wykorzystuje się zestykbezpotencjałowy lub zewnętrzny zestyk bezpotencjałowy.

    Zestawienie:

    1 1

    1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7

    Ilustracja 14: Przyporządkowanie styków

    Styk Obłożenie styków Objaśnienie

    1 DI1 Wejście cyfrowe

    2 DI2 Wejście cyfrowe

    3 DI3 Wejście cyfrowe

    4 DI4 Wejście cyfrowe

    5 24 V Wyjście zasilania

    6 DI5 Szybkie zatrzymanie

    7 24 V Wyjście zasilania

    Schemat ideowy połączeń:

    1 K1

    Odbiornik sterowania częstotliwością akustycznąEV CHARGER

    Szybkie zatrzymanie

    Ilustracja 15: Podłączenie odbiornika sterowania częstotliwością akustyczną

    2. Podłącz przewód przyłączeniowy do cyfrowego nadajnika sygnału (patrz instrukcjaproducenta).

    3. Zdjąć powłokę z kabla przyłączeniowego 150 mm.

    4. Zdjąć izolację z wymaganych żył 6 mm.

    5. Niepotrzebne żyły skróć aż do powłoki kabla.

    6. W razie potrzeby na przewody założyć tulejki.

    7. Przeprowadzić kabel przyłączeniowy przez dławnicę kablową przyłącza źródła sygnałuwejścia cyfrowego.

    8. Wprowadzić kabel przyłączeniowy do wnętrza produktu przez otwór w obudowie dlaprzyłącza źródła sygnału wejścia cyfrowego.

    9. Nałożyć na kabel 2 dołączone w zestawie rdzenieferrytowe.

    DigitalInput

    1 2

    10. Przyłączyć przewody do dołączonych w zestawielistew zaciskowych. Zwracać przy tym uwagę naprzyporządkowanie biegunów. Jeżeli

    wykorzystywana ma być wyłącznie funkcjaszybkiego zatrzymania, przewody przyłączyć tylkodo 2-biegunowej listwy zaciskowej. Jeżeli

    wykorzystywane mają być wszystkie funkcje,przewody przyłączyć do 5-biegunowej listwyzaciskowej.

    11. Wetknąć listwę zaciskową do gniazda przyłączaźródła sygnału cyfrowego.

    12. Upewnić się poprzez lekkie pociągnięcie za przewody, że są one mocno osadzone wzaciskach.

    13. Ręcznie dokręcić dławnicę kablową.

    6. 6 Podłączanie kabla sieciowego

    NIEBEZPIECZEŃSTWO

    Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i brakuogranicznika przepięć

    W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzeniapioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych doinstalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci. Dotknięcia elementówprzewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciaławskutek porażenia prądem elektrycznym.

    • Wszystkie urządzenia w tej samej sieci muszą być podłączone do istniejącegoogranicznika przepięć.

    • W przypadku układania kabli sieciowych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kablize znajdującego się na zewnątrz produktu a siecią wewnątrz budynku należy

    zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.

    • Złącze Ethernet produktu jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciamido 1, 5 kV.

    Ryzyko uszkodzenia produktu w wyniku wnikania do niego wilgoci

    Wnikanie wilgoci do wnętrza produktu może spowodować jego uszkodzenie oraz negatywniewpływać na jego działanie.

    • Kabel sieciowy przyłączać do produktu z dostarczoną w zestawie osłonką na wtyk RJ45.

    ☐ 1 kabel sieciowy

    Wymogi wobec kabla sieciowego:

    Długość i jakość przewodu mają wpływ na jakość sygnału. Należy przestrzegać następującychwymagań wobec przewodów:

    ☐ Typ przewodu: 100BaseTx

    ☐ Kategoria kabla: Cat5e lub wyższa

    ☐ Typ wtyczki: RJ45 kategorii 5, 5e lub wyższej

    ☐ Ekran: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP lub S/FTP

    ☐ Minimalna liczba par żył i minimalne pole przekroju poprzecznego żyły: 2 x 2 x 0, 22 mm²

    ☐ Maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kablakrosowego: 50 m

    ☐ Przy zastosowaniach zewnętrznych przewód musi być odporny na działanie promieniowaniaUV.

    2. Odkręcić kapturek ochronny z gniazda sieciowego.

    3. Wyjąć przelotkę kablową z tulei gwintowanej.

    4. Przeprowadzić kabel sieciowy przez nakrętkęzłączkową i tuleję gwintowaną i założyć na niegoprzelotkę kablową.

    5. Wcisnąć przelotkę kablową do tulei gwintowanej.

    6. Wetknąć wtyk sieciowy kabla do gniazdasieciowego w produkcie i upewnić się, żeprawidłowo się on w nim zatrzasnął. Nakręcićtuleję gwintowaną na gwint gniazda sieciowego wprodukcie.

    3 2 1

    7. Dokręcić nakrętkę złączkową do tulei gwintowanej.

    8. Aby utworzyć bezpośrednie połączenie, drugi koniec kabla sieciowego należy podłączyćbezpośrednio do urządzenia końcowego.

    9. W celu przyłączenia produktu do lokalnej sieci drugi koniec kabla należy przyłączyć do tejżesieci (np. za pośrednictwem routera).

    7 Uruchomienie

    7. 1 Sposób postępowania w celu uruchomienia

    Ten rozdział opisuje sposób postępowania przy uruchomieniu produktu i określa kroki, jakie należywykonać w podanej kolejności.

    Sposób postępowania Patrz

    1. Uruchomić produkt.

    2. Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownikaproduk-tu. Do wyboru są różne sposoby połączenia:

    • Bezpośrednie połączenie poprzez WLAN

    • Połączenie poprzez WLAN w sieci lokalnej

    • Połączenie poprzez Ethernet w sieci lokalnej3. W razie potrzeby zmienić konfigurację sieci. Domyślnie

    aktywna jest zalecana przez firmę SMA Solar TechnologyAG automatyczna konfiguracja sieci za pośrednictwemserwera DHCP.

    4. Przeprowadzić konfigurację za pomocą asystentainstala-cji. Należy przy tym wprowadzić następujące ustawienia:

    • Rejestracja administratora

    • Konfiguracja urządzenia (ustawienia w punkcieprzyłączenia do sieci, ustawienia ładowania)

    • Utworzenie produktu

    • Dodanie urządzeń (liczniki energii,Sunny Home Manager 2. 0)

    • Usługi sieciowe

    5. W celu umożliwienia monitorowania systemu orazwy-świetlania wizualizacji danych utworzyć w Sunny Portalkonto użytkownika oraz nową instalację lub też dodaćurządzenia do istniejącej już instalacji.

    https://www. sunnypor-tal. com

    7. 2 Uruchamianie produktu

    1. Lekko przechylić pokrywę obudowy i nałożyć ją na

    osłonę złączy, a następnie całkowicie ją zamknąć. ~30°

    2. Dokręcić śruby w przedstawionej na ilustracjikolejności (TX25, moment dokręcenia: 6 Nm ±0, 3 Nm). Na końcu ponownie dokręcić pierwsząśrubę.

    2

    4x

    41

    3. Dokręcić 3 śruby osłony złączy w podanejkolejności (TX20, moment dokręcenia: 3, 5 Nm).

    4. Owinąć kabel do ładowania wokół obudowy.

    5. Niewykorzystywane otwory w obudowie zamknąć za pomocą dławnic kablowych.

    6. Upewnić się, że wszystkie dławnice kablowe wyposażone są we wkładki uszczelniające orazże wkładki te nie wysunęły się z właściwego położenia.

    7. Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC.

    8. Poczekać, aż produkt rozpocznie pracę. Trwa to około 4 minuty. Przez ten czas aktualny stanproduktu sygnalizowany jest za pośrednictwem diod LED (patrz rozdział 4. 4, strona 19).

    9. Upewnić się, że stacja ładowania znajduje się w trybie szybkiego ładowania.

    10. Sprawdzić stację ładowania zgodnie z normą IEC61851 przy użyciu odpowiedniego urządzeniapomiarowego. Podłączyć kabel ładowania dourządzenia pomiarowego.

    11. Wypełnić protokół kontroli zgodnie z normą IEC 61851. Przykład protokołu z badaniamożna znaleźć na stronie www. SMA-Solar. com.

    12. Usunąć ewentualne stwierdzone nieprawidłowości.

    13. Po prawidłowym zakończeniu badania przyłączyćkabel do ładowania do pojazdu.

    ☑ Zapalają się wszystkie 3 diody LED. Rozpoczyna się faza uruchomienia.

    ☑ Po upływie ok. 90 sekund wszystkie 3 diody LED gasną.

    ☑ W zależności od dostępnej mocy zielona dioda LED pulsuje lub świeci się światłemciągłym. Trwa ładowanie pojazdu.

    14. Jeżeli wciąż miga zielona dioda LED, oznacza to, że nie zostały spełnione warunkiuruchomienia procesu ładowania. Po spełnieniu warunków dla procesu ładowania stacjaładowania rozpoczyna ładowanie pojazdu.

    15. Jeśli czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym, to wystąpiło jakieś zdarzenie. Napodstawie komunikatu o zdarzeniu zidentyfikować zdarzenie i w razie potrzeby podjąćodpowiednie działania.

    16. Po zakończeniu procesu ładowania odłączyć kabeldo ładowania od pojazdu i owinąć go wokółproduktu.

    7. 3 Zmiana konfiguracji sieci

    Po pierwszym nawiązaniu połączenia z interfejsem użytkownika (patrz rozdział 8. 1, strona 47)otwiera się strona powitalna.

    Strona powitalna umożliwia zmianę konfiguracji sieci. Domyślnie aktywna jest zalecana przezfirmę SMA Solar Technology AG automatyczna konfiguracja sieci za pośrednictwem serweraDHCP. Zmian konfiguracji sieci należy dokonywać tylko wtedy, gdy domyślna konfiguracja jestnieodpowiednia dla wykorzystywanej sieci.

    1. Na stronie powitalnej nacisnąć Zmień konfigurację sieci.

    2. Wprowadzić konfigurację sieci i potwierdzić przyciskiem [Zapisz].

    7. 4 Konfiguracja produktu

    Po pierwszym nawiązaniu połączenia z interfejsem użytkownika otwiera się strona powitalna.

    Po naciśnięciu [Dalej] na stronie powitalnej otwiera się asystent uruchamiania. Asystenturuchamiania umożliwia utworzenie konta administratora, pozwalającego uzyskać dostęp doproduktu, oraz konfigurację produktu.

    Ograniczenie maksymalnej mocy ładowania może przeprowadzićinstalator po wprowadzeniu hasła

    Ograniczenie mocy ładowania w stacji ładowania może wprowadzić podczas uruchamianiatylko instalator, podając przy tym hasło dostępu. W szczególności maksymalną moc

    ładowania stacji EVC22-3AC-10 można ograniczyć do 11 kVA. W tym wypadku zgodnie z §19 ust. 2 niemieckiej ustawy o podłączaniu do sieci niskiego napięcia (NAV) eine wymaganejest uzyskanie zgody operatora sieci na używanie stacji ładowania. Zwiększenie maksymalnejmocy ładowania przez użytkownika w terminie późniejszym jest wykluczona na podstawiekoncepcji praw i ról. Zmiana maksymalnej mocy ładowania (WMaxIn) jest rejestrowana wwewnętrznym dzienniku stacji ładowania oraz udokumentowana i wyświetlana na portaluSunny Portal.

    1. Na stronie powitalnej nacisnąć [Dalej]. Wprowadzić dane dla konta administratora i nacisnąć [Dalej]. Należy mieć przy tym nauwadze, że możliwe jest utworzenie tylko 1 konta użytkownika z uprawnieniamiadministratora.

    ☑ Konto administratora zostało utworzone.

    3. W kolejnych krokach asystenta wprowadzić odpowiednią do wykorzystywanego systemukonfigurację. Po wprowadzeniu ustawień w poszczególnych krokach każdorazowo naciskać[Dalej].

    ☑ Po zakończeniu wszystkich kroków wyświetlana jest strona z informacjami.

    4. W celu przejścia do strony startowej interfejsu użytkownika i wyświetlenia danych produktunacisnąć [Dalej].

    8 Obsługa

    8. 1 Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika 8. 1 Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez WLAN

    Produkt można połączyć z inteligentnym urządzeniem końcowym na wiele sposobów. Sposóbpostępowania może różnić się w zależności urządzenia. Jeśli opisane sposoby postępowania niedotyczą posiadanego urządzenia, należy nawiązać bezpośrednie połączenie poprzez siećWLAN, postępując zgodnie instrukcją obsługi posiadanego urządzenia.

    Dostępne są następujące możliwości połączenia:

    • Połączenie za pomocą aplikacji SMA 360°

    • Połączenie za pomocą WPS

    • Połączenie z wyszukiwaniem sieci WLANWarunki:

    ☐ Produkt jest włączony.

    ☐ Dostępne jest inteligentne urządzenie końcowe (np. tablet, smartfon lub laptop).

    ☐ W inteligentnym urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następującychprzeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.

    ☐ W przeglądarce internetowej zainstalowanej w inteligentnym urządzeniu końcowym jestwłączona obsługa protokołu JavaScript.

    SSID, adres IP i hasło dostępu do sieci WLAN

    • SSID produktu w sieci WLAN: SMA[numer seryjny] (np. SMA0123456789)

    • Hasło WLAN urządzenia: patrz WPA2-PSK na tabliczce znamionowej produktu

    • Standardowy adres dostępu w celu bezpośredniego połączenia za pomocą sieci WLANpoza siecią lokalną http://smalogin. net lub 192. 168. 12. 3

    Połączenie za pomocą aplikacji SMA 360°

    ☐ Dostępne jest inteligentne urządzenie końcowe z kamerą (np. tablet lub smartfon).

    ☐ W inteligentnym urządzeniu końcowym jest zainstalowana aplikacja SMA 360°.

    ☐ Założone zostało konto użytkownika w Sunny Portal.

    1. Otworzyć aplikację SMA 360° i zalogować się na koncie użytkownika w Sunny Portal.

    2. W menu wybrać Skanuj QR Code.

    3. Za pomocą skanera QR Code w aplikacji SMA 360° zeskanować QR Code umieszczony na

    ☑ Inteligentne urządzenie końcowe połączy się automatycznie z produktem. Otworzy sięprzeglądarka internetowa inteligentnego urządzenia końcowego i wyświetlona zostaniestrona powitalna lub strona logowania interfejsu użytkownika.

    4. Jeżeli przeglądarka internetowa inteligentnego urządzenia końcowego nie otwiera sięautomatycznie i nie pojawia się strona powitalna lub strona logowania, należy otworzyćprzeglądarkę i wpisać http://smalogin. net w pasek adresu.

    Połączenie za pomocą WPSWarunek:

    ☐ Inteligentne urządzenie końcowe musi posiadać funkcję WPS.

    1. Aktywować funkcję WPS na produkcie. W tym celu należy stuknąć palcem 2 razy w pokrywęobudowy produktu.

    ☑ Niebieska dioda LED miga szybko przez ok. 2 minuty. W tym czasie funkcja WPS jestwłączona.

    2. Aktywować funkcję WPS w inteligentnym urządzeniu końcowym.

    3. Otworzyć przeglądarkę internetową w inteligentnym urządzeniu końcowym i na pasku adresuwpisać http://smalogin. net.

    Połączenie z wyszukiwaniem sieci WLAN

    1. Za pomocą inteligentnego urządzenia końcowego wyszukać dostępne sieci WLAN.

    2. Na liście wyszukanych sieci WLAN wybrać numer SSID produktu SMA[numer seryjny]. Wprowadzić hasło WLAN urządzenia (patrz WPA2-PSK na tabliczce znamionowej).

    4. Otworzyć przeglądarkę internetową w inteligentnym urządzeniu końcowym i na pasku adresu

    ☑ Wyświetlona zostanie strona powitalna lub strona logowania interfejsu użytkownika.

    5. Jeżeli strona logowania interfejsu użytkownika nie otwiera się, na pasku adresu przeglądarkiinternetowej wprowadzić adres IP 192. 3 albo – jeżeli inteligentne urządzeniekońcowe obsługuje usługi mDNS – SMA[numer seryjny]. local lub http://SMA[numerseryjny].

    8. 2 Nawiązywanie połączenia poprzez Ethernet w sieci lokalnej

    Nowy adres IP przy połączeniu z siecią lokalną

    Jeśli produkt jest połączony z siecią lokalną (np. poprzez router), otrzymuje on nowy adres IP.

    W zależności od rodzaju konfiguracji nowy adres IP zostaje przydzielony automatyczniepoprzez serwer DHCP (router) lub wprowadzony ręcznie przez użytkownika. Po zakończeniukonfiguracji dostęp do produktu jest możliwy tylko pod następującymi adresami:

    • Ogólnie obowiązujący adres dostępu: adres IP wprowadzony ręcznie lubprzyporządkowany przez serwer DHCP (router) (adres można określić za pomocąoprogramowania do skanowania sieci lub na podstawie konfiguracji sieci routera).

    • Adres dostępu za pomocą produktów Apple lub produktów z systemem operacyjnymLinux: SMA[numer seryjny]. local (np. SMA0123456789. local)

    • Adres dostępu za pomocą produktów z systemem operacyjnym Windows i Android:

    https://SMA[Seriennummer] (np. : https://SMA0123456789)

    ☐ Produkt jest połączony za pomocą kabla sieciowego z siecią lokalną (np. poprzez router).

    (2) Wyjąć osłonę zwory serwisowej. Przód 3. Wyjąć zworę serwisową. Uwaga: Podczas wykonywania 4 kolejnych czynności należy nosić rękawice izolujące. (1) Przesunąć uchwyt zwory serwisowej do przodu. (2) Podnieść uchwyt zwalniający zwory serwisowej. (3) Wyjąć zworę serwisową. (4) Owinąć gniazdo uchwytu zwory serwisowej taśmą izolacyjną, aby zapewnić odpowiednią izolację. Przód 4. Wymontowaną zworę serwisową należy włożyć do kieszeni, aby inni mechanicy omyłkowo nie zamontowali jej ponownie podczas dalszego <strong>demontażu</strong> <strong>pojazdu</strong>. 5. Należy poinformować innych pracowników o <strong>demontażu</strong> instalacji wysokiego napięcia wykorzystując w tym celu tabliczkę: UWAGA: WYSOKIE NAPIĘCIE. NIE DOTYKAĆ (patrz strona 19). 6. Jeżeli zwory serwisowej nie można wyciągnąć ze względu na uszkodzenie <strong>pojazdu</strong>, należy zdemontować bezpiecznik IG2 (20 A). 16

    Uwaga: Czynność ta wyłącza instalację HV. Obowiązkowo należy nosić rękawice izolujące, ponieważ wysokie napięcie wewnątrz akumulatora HV nie zostanie odłączone. Jeżeli możliwe jest usunięcie zwory serwisowej, należy ją usunąć i kontynuować dalsze czynności. Bezpiecznik IG2 7. Po odłączeniu lub odsłonięciu złączy lub styków wysokiego napięcia należy natychmiast zabezpieczyć je taśmą izolacyjną. Przed odłączeniem lub dotknięciem odsłoniętego styku wysokiego napięcia należy założyć rękawice izolujące. 8. Należy sprawdzić akumulator HV i obszar w jego pobliżu pod kątem wycieków elektrolitu. Zlokalizowany płyn może być elektrolitem Li-ion. Wycieki elektrolitu Li-ion należy usuwać korzystając z następujących środków ochrony osobistej (PPE): • Osłona przeciwbryzgowa lub gogle ochronne. Do pracy z rozlanym elektrolitem nie wolno stosować kasków z opuszczaną osłoną twarzy. • Gumowe rękawice lub rękawice przystosowane do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi. • Fartuch dopuszczony do kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. • Gumowe obuwie lub obuwie dopuszczone do kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. • Maska chroniąca przed oparami gazów organicznych lub aparat oddechowy. 17

    • Page 1 and 2: Benzynowo-elektryczny układ Hybrid
    • Page 3: Spis treści Informacja o modelach
    • Page 6 and 7: Identyfikacja modeli Toyota PRIUS +
    • Page 8 and 9: Identyfikacja modeli Toyota PRIUS +
    • Page 10 and 11: Umiejscowienie i opis podzespołów
    • Page 12 and 13: Działanie układu Hybrid Synergy D
    • Page 14 and 15: Zespół akumulatora do pojazdów h
    • Page 16 and 17: Bezpieczne postępowanie z wysokim
    • Page 18 and 19: Wycieki W modelach hybrydowych PRIU
    • Page 22: Uwaga: • Akumulator Li-ion zawier
    • Page 25 and 26: 3. WYMONTOWAĆ OSŁONĘ ZWORY SERWI
    • Page 27 and 28: (4) Unieść dźwignię regulacji p
    • Page 29 and 30: 11. WYMONTOWAĆ PODZESPÓŁ GÓRNEG
    • Page 31 and 32: 15. ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD RAMY Uwaga
    • Page 33: (4) Wymontować zespół akumulator

    Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Dewalt Dwe4314 B3

    Bezpośredni link do pobrania Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Dewalt Dwe4314 B3

    Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

    Ostatnia aktualizacja Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Dewalt Dwe4314 B3